Traducció de text o articles a l'anglès

Traducció de text o articles a l'anglès des del castellà, català o francès.
20 euros/hora (més o menys una pagina).
Accepto ecos.

Contacte:
Tel.629918425
Email: marcustpackard@hotmail.com